Sigma Verdunnung Thinner 91-88

Razrjeđivač za posebne Sigma boje.

Posebno sredstvo za čišćenje koji sadrži aromatične spojeve za posebne SIGMA proizvode, kao što su SIGMA Allgrund, SIGMA Coltura 2K, SIGMA Multifinish 2K i Sigma Sigmetal Zincolor. Za čišćenje alata odmah nakon uporabe.
Tehnički list
Pakiranje
1 l | 5 l
Boje
Bezbojan.