Impregnacije

Pretraga po nazivu proizvoda


Sigma Siloxan Haftgrund

Impregnacija za fasade na bazi silikonske smole.


Sigma Hydrophob LB

Impregnacija za fasade s repulzijom ulja i vode.


Sigma Renova Isoprimer WV

Izolacijska impregnacija za prekrivanje mrlja.


Sigma Silikat Fix

Silikatna impregnacija za fasade i interijere.


Sigma Haftgrund pigmentiert

Univerzalna impregnacija za slabo upijajuće površine.


Sigma Haftgrund

Univerzalna impregnacija za visoko upijajuće površine.